SCIENCErådets møder

I SCIENCErådet holder vi  månedlige møder i hovedbestyrelsen (HB). Derudover afholdes der en årlig generalforsamling (GF), oftest mellem oktober og december, hvor alle studerende på SCIENCE er velkomne.


Her kan du læse dagsorden og referat fra vores sidste møder samt se dato for vores fremtidige møder.

Vores næste møder: 


  • 15. marts 2022 
  • 27. april 2022 
  • 11. maj 2022 
  • 1. juni 2022 
  • 20. september 2022 
  • 8. oktober 2022 (Generalforsamling)
  • 2. november 2022
  • 6. december 2022

Vores næste social arrangementer


  • 14. maj 2022 - forårshygge
  • 13. juli 2022 - Jul(i)frokost