Velkommen til SCIENCErådets hjemmeside!

SCIENCErådet repræsenterer alle de studerende på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.


Vi arbejder ihærdigt på at fremme de studerendes interesser socialt og fagligt ved at holde en god dialog mellem ledelsen og de studerende, samt mellem de studerende på tværs af de forskellige uddannelser.


Du kan læse mere om SCIENCErådets stuktur og rolle i større KU sammenhæng her