index - Sciencerådet Sciencerådet

SCIENCErådet

SCIENCErådet repræsenterer alle studerende på KU SCIENCE. Vi drevet af studerende - for studerende. Se hvilke fagråd der hører under SCIENCErådet her.

Siden tidernes morgen har vi arbejdet med at styrke fællesskabet mellem studerende, fremme deres interesser samt holde en god dialog mellem ledelsen og de studerende. Om det gælder studie- og fagligt miljø eller studenterforeninger på SCIENCE. SCIENCErådets historie findes her.

Vi har lavet nogle oversigter, hvis du vil vide mere om organisationens indre struktur. og rolle i en større sammenhæng.

Info

Formandskabet sidder til rådighed på SCIENCErådets kontorer.

Kontortiderne skifter fra blok til blok, og er lige nu:


HCØ, Universitetsparken 5: Tirsdag og torsdag 12-14
Frederiksberg, Dyrlægevej 9: Tirsdag og torsdag 12-14

Eller kontakt os.

Andet


Vi er igang med at lave en klub/forening oversigt.
Så få din klub på også

En af klubberne/foreningerne :
Astroklub
Tid:
Sted: Hcø
Link:

Kalender