resource - Sciencerådet

 Resourcer vi stiller til rådighed

I sciencerådet stiller vi flere forskellige resourcer til rådighed for alle foreninger, grupper m.m. som består af science studerende for science studerende. Det gør vi fordi det ligger i vores formål, at forbedre og styrke studiemiljøet på science. Nogle af de grupper/foreninger som allerede har: Mange af de ting vi tilbyder, har vi forhandlet os frem til såldes at det ikke er en større økonomiskburde at hjælpe med.

Økonomi

 

 

Lidt andet vi også hjælper med