Historie

Skriv gerne til os hvis du kender mere til vores historie :D

2020

Corona -.-

2019-2020

De første skridt til en større omvending i sciencerådet, blev taget. Det blev besluttet man ville tilbage tilrøderne og være en foreninger som varetog alle de studerendes interesser på SCIENCE. Det førte til en større, organisatorisk ændringer.

2012

I dette år blev Life og Det Det Naturvidenskabelige Fakultet fussioneret til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Her blev De studerendes Råd (DSR) og Natfakrådet fussioneret også fussioneret, desværre blev veterinære ikke en del af fussionen. Og blev til det vi kender idag som SCIENCErådet.

2007

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet,

Tidligste Historie

I 1916 oprettes på studenterinitiativ De studerendes Råd (DSR), som året efter i 1917 får direktør Ellingers godkendelse som de studerendes fælles repræsentation overfor højskolens ledelse. Rådet kunne fremsætte forslag og fra 1936 kunne undervisningsrådet, hvis man ønskede det, høre DSR´s synspunkter i konkrete studiesager. I 1917 var noget af det første et forslag om indretning af et dametoilet, hvilket blev imødekommet. Det skete efter at en af de meget få kvindelige studerende på vers havde beskyldt højskolen for at bruge denne mangel som påskud til at udelukke kvinder fra studierne! Kilde kub.ku.dk