Dagsorden og referater til Hovedbestyrelsen:

Link til alle HB-referaterne. http://www.scir.dk/hbref

Sciencerådets vedtægter:

http://www.scir.dk/vedtaegt